Elmeri-koulut saivat valtion erityisavustusta vuosille 2023-2024

Valtionavustusta käytetään konsultoivien opettajien palkkaamiseen sekä vahvistamaan Elmeri-koulujen henkilöstön osaamista sekä konsultatiivista tehtävää, joka liittyy niiden lasten ja nuorten opetukseen ja siirtymien tukemiseen, joilla on kehitysvammaisuutta, autismin kirjoa tai psykososiaalisen tuen tarvetta.

Hankerahoitus jakautuu koulujen yhteiseen hankkeeseen sekä koulukohtaisiin hankkeisiin.

Yhteisen hankkeen kautta järjestetään muun muassa verkostoitumistapaamisia sekä etäkoulutusta Elmeri-koulujen henkilöstölle. Yhteistä hanketta hallinnoi Liperin kunta.

Toisena osana hanketta ovat koulukohtaiset hankkeet, joiden toteuttamisesta vastaavat Elmeri-koulujen opetuksen järjestäjät eri puolilla Suomea. Koulukohtaisten hankkeiden painopiste on konsultoivien opettajien palkkaamisessa ja osaamiskeskusmallin luomisessa ja vahvistamisessa.

Tammikuussa käynnistyneen yhteishankkeen tapahtumia tänä keväänä ovat muun muassa rehtoreiden ja konsultoivien opettajien verkostoitumistapaamiset Helsingissä ja Joensuussa sekä koko henkilöstön Elmeri-päivät huhtikuussa Helsingissä. Elmeri-koulujen henkilöstö on saamassa kevään aikana myös etäkoulutusta muun muassa työhyvinvoinnista.

Kuvat: Piaxabay.com