Elmeri -koulut

Elmeri kouluja on ympäri Suomen

Elmeri koulut sijaitsevat eri puolilla Suomea erityishuollon tai sosiaali- ja sairaanhoitopiirien palvelujen yhteydessä tai fyysisesti lähellä palveluja. 

Elmeri-koulut ovat erityiskouluja, jotka tarjoavat opetusta lapsille ja nuorille, joilla on kehitysvammaisuutta, autismin kirjoa tai psykososiaalisen tuen tarvetta. 

Opetuksen järjestäjinä Elmeri-kouluissa ovat erityishuoltopiirit, sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymät tai kunnat. Kouluja on kymmenen. 

PERUSOPETUKSESTA KUNTOUTUKSEEN

Elmeri-kouluissa järjestetään pääasiassa perusopetusta. Osa kouluista tarjoaa myös esiopetusta, lisäopetusta sekä lyhytaikaista opetusta intervalli-, tutkimus- ja kuntoutusjaksoilla oleville oppilaille. Koulut ovat tyypillisesti pieniä kouluyksikköjä. Lukuvuonna 2020-2021 koulussa opiskelee yhteensä noin 300 oppilasta.