Ali-Juhakkalan koulu

LAHTI

Yhteystiedot

Eteläinen rengastie 7, 15700 Lahti

Ali-Juhakkalan koulu sijaitsee tällä hetkellä eteläisessä Lahdessa ja on ollut vuodesta 2011 alkaen Lahden kaupungin sivistystoimen peruskoulu. 

Vuoden 2023 alussa koulu muuttaa kokonaisuudessaan uuteen Renkomäen monitoimitaloon. 

Koulumme tarjoaa vaativan erityisen tuen perusopetusta lapsille ja nuorille, joilla on muun muassa vaikeavammaisuutta, autismin kirjoa sekä psykososiaalisen tuen tarvetta. Koulumme järjestää opetusta toiminta-alueittain ja yksilöllistetyn oppimäärän mukaan oppiaineittain. 

Opetusta tarjotaan luokka-asteilla 0–9. 

Koulussa järjestetään iltapäivätoimintaa. 

Ali-Juhakkala on alueellinen koulu lähikunnille ja oppilaat tulevat koko Päijät-Hämeen alueelta 

Luokkia on 6 ja erityisluokanopettajia 6, koulunkäynninohjaajia on 16 vakituista.