Honkalammen koulu

liperi

Rehtori

Sanna Mutikainen

[email protected]

Yhteystiedot

Honkalampi-keskus, U-talo
Ylämyllyntie 94, 80400 Ylämylly

Siun_sote-Elmeri-honkalampi-koulu-tyoskentelya

Honkalammen koulu sijaitsee Pohjois-Karjalassa Liperissä noin viidentoista kilometrin päässä Joensuun keskustasta. Koulu on Liperin kunnan ylläpitämä peruskoulu vaativaa erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Koulun läheisyydessä on asumisyksiköitä ja moniammatillisia palveluja erityistä tukea tarvitseville lapsille, nuorille ja aikuisille.   

Koulumme tarjoaa perusopetusta ja esiopetusta lapsille ja nuorille, joilla on muun muassa vaikeavammaisuutta, autismin kirjoa sekä psykososiaalisen tuen tarvetta. Koulumme järjestää opetusta sekä oppiaineittain että toiminta-alueittain. Koulumme järjestää myös aamu- ja iltapäivätoimintaa.  

Koulussamme on viisi erityisluokkaa. Koulussamme voi opiskella lyhyitä jaksoja muutamasta päivästä tai viikosta aina kokonaiseen lukuvuoteen. Meillä on myös pysyviä oppilaita, jotka opiskelevat koko koulupolkunsa meillä. Pysyviä oppilaita meillä on noin kolmekymmentä.   

Honkalammen koulussa työskentelee rehtori, viisi erityisluokanopettajaa ja noin kaksikymmentä koulunkäynninohjaajaa. Eri alojen opiskelija ja opinnäytetöiden tekijät ovat tervetulleita koulullemme.