Myllärin koulu

Rovaniemi

Rehtori

JUHA ALARAATIKKA

[email protected]

Yhteystiedot

Myllärintie 35, 96400 Rovaniemi

Myllärin koulu sijaitsee Rovaniemellä. Opetuksen
järjestäjänä toimii Rovaniemen kaupunki. Myllärin
koulu antaa esi- ja perusopetusta lapsille ja nuorille, joilla on
kehitysvammaisuutta sekä autismin kirjoa tai psykososiaalisen tuen tarvetta tai
monivammaisuutta. 

  Opetus etenee toiminta-alueittain ja on strukturoitua.
Opetuksessa korostuvat vuorovaikutus – ja kommunikaatiotaitojen vahvistaminen,
sosiaalisten taitojen harjoittelu, oman toiminnan ohjaamisen tukeminen sekä
aistitoimintojen huomioon ottaminen. Myllärin koulussa toimii 5 pienluokkaa.
Koulussa työskentelee 5 erityisluokanopettajaa ja 22
koulunkäynninohjaajaa. Lisäksi yksi erityisopettaja toimii Lapin hyvinvointialueen Kolpeneen Vuoman kuntoutusluokassa ja hän on osa moniammatillista työryhmää.

Oppilailla on mahdollisuus osallistua aamu- ja
iltapäivätoimintaan sekä loma-ajan hoitoon Lapin hyvinvointialueen järjestämänä Myllärin pajalla.