Myllärin koulu

Rovaniemi

Rehtori

JUHA ALARAATIKKA

[email protected]

Yhteystiedot

Myllärintie 35, 96400 Rovaniemi

Myllärin koulu sijaitsee Rovaniemellä. Opetuksen järjestäjänä toimii Kolpeneen kuntayhtymän tuki – ja osaamiskeskus. Myllärin koulu antaa esi- ja perusopetusta lapsille ja nuorille, joilla on kehitysvammaisuutta sekä autismin kirjoa tai psykososiaalisen tuen tarvetta tai monivammaisuutta. Myllärin koulu järjestää opetusta myös Kolpeneen asumisykskkö Luodossa asuvien lyhyt – ja pitkäaikaisen kuntoutuksen lapsille ja nuorille. 1.1.2023 Myllärin koulu siirtyy Rovaniemen kaupungin koulutoimelle. 

Opetus etenee toiminta-alueittain ja on strukturoitua. Opetuksessa korostuvat vuorovaikutus – ja kommunikaatiotaidon vahvistaminen, sosiaalisten taitojen harjoittelu, oman toiminnan ohjaamisen tukeminen sekä aistitoimintojen huomioon ottaminen. Myllärin koulussa toimii 5 pienluokkaa. Koulussa työskentelee 5 erityisluokanopettajaa ja 22 koulunkäynninohjaajaa.  

Oppilailla on mahdollisuus osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä loma-ajan hoitoon.

Kuntoutusyksikkö Vuomassa toimii kuntoutusluokka, jossa toteutetaan Kolpeneen tutkimusjaksoilla olevien lasten ja nuorten opetus ja toiminta. Kuntoutusluokassa työskentelee yksi erityisopettaja ja 2 toiminnan ohjaajaa. Kuntoutusluokka on osa moniammatillista työryhmää.

Lisätietoja

https://kolpene.fi/