Mylly-Antin koulu

turku

Rehtori

MINNA VIINAMÄKI

[email protected]

Yhteystiedot

Tiemestarinkatu 3B, 20360 Turku

Mylly-Antin koulu sijaitsee Varsinais-Suomessa Turussa. Koulumme on vielä syyslukukauden 2022  KTO:n eli Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän ylläpitämä peruskoulu vaativaa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Olemme siirtymässä Raision koulutoimen alle 1.1.2023 alkaen.  

Koulumme tarjoaa esi- ja perusopetusta lapsille ja nuorille, joilla on muun muassa kehitysvammaisuutta ja/tai autismin kirjoa ja/tai psykososiaalisen tuen tarvetta. Koulussamme opetus järjestetään toiminta-alueittain ja saatavilla on aamu- ja iltapäivähoitoa. Opetuksemme on kuntouttavaa perusopetusta käyttäen mm. vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä. Konsultatiivista palvelua kuntiin on myös saatavilla. 

Koulussamme työskentelee rehtori, viisi erityisluokanopettajaa ja 25 koulunkäynninohjaajaa. Mylly-Antissa käy mm. koulunkäynninohjaaja-, erityisopettaja- ja lähihoitajaopiskelijoita työharjoittelussa ja tutustumiskäynneillä.