Rinnnekodin koulu

Espoo

Virka-apulaisrehtori

Arja Holm

[email protected]

Yhteystiedot

Rinnekodintie 8, 02980 Espoo

Rinnekodin koulu on  erityiskoulu, joka antaa vaativan erityisen tuen opetusta oppivelvollisuusikäisille lapsille ja nuorille, joilla on kehitysvammaisuuteen liittyviä käyttäytymisen tai hoidon haasteita. Tavoitteemme on oppilaan kasvun, kehityksen, oppimisen ja oppivelvollisuuden turvaaminen niin, että oppilas voi Rinnekodin koulun jälkeen jatkaa koulunkäyntiään, siirtyä jatko-opintoihin tai mahdollisuuksien mukaan itsenäiseen elämään.

Opetusta toteutetaan toiminta-alueittaisen opetussuunnitelman mukaan pienryhmissä opettajan ja avustajien yhteistyönä.