Sateenkaaren erityiskoulu

Pieksämäki

Rehtori

Satu Varpainen

[email protected]

Yhteystiedot

Nenonpellontie 56, 76940 Nenonpelto

Sateenkaaren erityiskoulu sijaitsee Etelä-Savossa Pieksämäellä, noin kymmenen kilometrin päässä Pieksämäen keskustasta. Koulu on peruskoulu, jossa annetaan esi- ja perusopetusta vaativaa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Koulumme läheisyydessä on Vaalijalan laaja-alaisia lasten ja nuorten kuntoutuspalveluja tarjoavia oppilaskoteja sekä muita moniammatillisia palveluja täydentämään oppilaan kuntoutuksen tarpeita. Opetus ja kuntoutus muodostavat koulussamme toisiaan tukevan kokonaisuuden.   

Koulumme tarjoaa opetusta kehitysvammaisille, autistisille ja psykososiaalista tukea tarvitseville oppilaille, joiden kotikunnan lähikoulu ei pysty vastaamaan heidän koulunkäyntinsä yksilöllisiin tarpeisiin tai jotka tarvitsevat kasvun, kehityksen sekä oppimisen tueksi laaja-alaista kuntoutusta. Koulussamme opetusta annetaan toiminta-alueittain sekä oppiaineittain, struktuureita ja multisensorista opetusta sekä vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä hyödyntäen. Opetuksessamme huomioidaan monialainen ja toiminnallinen oppiminen sekä aistikuntoutus. Koulumme tarjoaa myös iltapäivätoimintaa sekä konsultatiivisia palveluita kuntiin. 

Opetuksessa korostuu kuntouttava näkökulma, jolla tuetaan oppilaiden itsetunnon, omien vahvuuksien, omatoimisuustaitojen, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja tunne-elämän taitojen kehittymistä. Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteet laaditaan yhteistyössä perheiden ja muiden kuntouttajien kanssa. Tavoitteet on asetettu palvelemaan oppilaan mahdollisimman itsenäistä selviytymistä arkielämässä. 

Koulussamme on kymmenen erityisopetuksen pienryhmää. Sateenkaaren koulussa annetaan opetusta koulussa vakituisesti opiskeleville sekä lyhytaikaisilla kuntoutusjaksoilla käyville oppilaille. Koulussamme on vakituisia oppilaita noin 70, joiden lisäksi viikkotasolla 5–10 lyhytaikaisessa kuntoutuksessa olevaa oppilasta.  

Sateenkaaren erityiskoulussa työskentelee rehtori, hallintosihteeri, kymmenen erityisluokanopettajaa ja n. kaksikymmentä koulunkäynninohjaajaa/kouluavustajaa. Näiden lisäksi kouluun tulee oppilaskodeilla asuvien oppilaiden ohjaajat, joita on yhteensä n. 40–50. Nämä lähiohjaajat ovat oppilaskotien työntekijöitä. Opiskelijat ovat tervetulleita harjoittelemaan koulullemme työskentelyä vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa. Koulumme tekee mielellään yhteistyötä myös opinnäytetyötä tai tutkimusta tekevien tahojen kanssa.