Tiernan koulu

Oulu

Yhteystiedot

Peltolantie 15, 90210 Oulu

Tiernan koulu, Kasarmintien toimipaikka

Tiernan koulu on Oulun kaupungin erityiskoulu, joka toimii seitsemässä eri toimipaikassa. Kasarmintien toimipaikassa tarjoamme opetusta vaativan erityisen tuen oppilaille. Oppilailla on mahdollisuus opiskella koulussamme koko perusopetuksen ajan. Suurin osa oppilaista opiskelee toiminta-alueittain. Opetuksen tavoitteena on antaa oppilaille tietoja ja taitoja, joilla hän suoriutuu mahdollisimman itsenäisesti omassa elämässään. Opetuksen tarkoituksena on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä ja ylläpitää opittuja taitoja. Opetuksessa toimita-alueet yhdistyvät ja opetusta toteutetaan monialaisesti. Koulumme järjestää myös aamu- ja iltapäivätoimintaa. Teemme tiivistä yhteistyötä oppilaan eri verkostoissa. Tarjoamme maksutonta konsultaatiota Oulun kaupungin perusopetuksen kouluille.