”Innostusta ja parviälyä” – Elmeri-koulujen konsultoivien opettajien ensimmäiset verkostoitumispäivät Joensuussa

Yhdeksässä Elmeri-koulussa osaamiskeskushankkeissa työskentelevät opettajat kokoontuivat ensimmäisille konsultoivien opettajien päiville Joensuuhun 3.-4. toukokuuta. Osa opettajista on jo aloittanut tammikuussa konsultointityön, kun taas osassa kouluista vauhtiin päästään toden teolla vasta elokuun alussa. Yhteistä kaikille opettajille oli innostus ja halu kehittää jotakin uutta.

Konsultoivien opettajien päivillä oli varattu aikaa yhteiseen suunnitteluun, ideointiin ja vertaistukeen. Osallistujia kouluttivat erityisluokanopettaja, nepsyvalmentaja ja työnohjaaja Marita Hukkala, johtava rehtori, KT, dosentti Jyrki Huusko sekä erityispedagogi, Lapin yliopiston professori Tanja Äärelä.

Marita Hukkalan osuudessa keskityttiin konsultointiin, kun taas Huusko ja Äärelä esittelivät Elmeri-koulujen konsultoivien opettajien käyttöön suunniteltua tiedonkeruulomaketta ja siihen liittyvää tutkimusta. Konsultoivat opettajat vierailivat myös Honkalammen koululla, jossa oppilaat ottivat vieraat lämpimästi vastaan tervehtien, halaillen ja kädestä kiinni tarttuen ja pitäen.

Keväisten kiireiden keskellä ei kaikilla opettajilla ollut mahdollisuutta saapua Joensuuhun paikan päälle. Tapahtumaan olikin mahdollista osallistua myös etäyhteyksillä. Hybriditapahtuma toimi hyvin, ja verkostoituminen onnistui myös etäyhteyksien välityksellä.

Pian konsultoivat opettajat siirtyvät kesälaitumille, mutta koulusta riippuen konsultointityö jatkuu tai käynnistyy elokuussa. Konsultoivat opettajat tapaavat kasvotusten seuraavan kerran syyskuussa Helsingissä. Jo sitä ennen yhteydenpito ja rinnakkainen kehittämistyö jatkuvat etäyhteyksien välityksellä.

Ensimmäisten Elmeri-päivien päätteeksi osallistujat saivat vuorotellen kertoa ajatuksiaan ja tuntemuksiaan kehittämistyön alkumetreiltä. Ilmassa oli parviälyn voimaa, innostusta, kiitollisuutta ja hyvää fiilistä.