Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Anita Puustjärvi koulutti Elmeri-koulujen henkilökuntaa

Elmeri-koulujen henkilöstö sai kouluvuoden alussa koulutusta lasten ja nuorten neuropsykiatrisista häiriöistä ja niiden kuntoutuksesta. Kouluttajana toimi Anita Puustjärvi, joka on lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja toimii Kuopion yliopistollisen sairaalan lastenpsykiatrian linjajohtajana sekä Kelan osa-aikaisena asiantuntijalääkärinä. Puustjärvellä on lastenpsykoterapian erityispätevyys (lasten kognitiivinen psykoterapia, YET). Puustjärvi on tunnettu kehityksellisten neuropsykiatristen häiriöiden luennoitsijana ja on kirjoittanut myös useita artikkeleita muun muassa oppikirjoihin. Puustjärvi on myös ollut laatimassa ADHD:n hoitoa koskevaa Käypä hoito-suositusta.

Koulutus toteutettiin Honkalammen koululla 10.8.2022. Koulutukseen paikan päällä osallistui myös Liperin kunnan opetushenkilöstöä sekä Siun soten työntekijöitä.

Koulutuksen teemoina olivat neuropsykiatristen häiriöiden tunnistaminen ja kuntoutuksen yleiset periaatteet, ADHD ja autismikirjon häiriöt sekä Aistiedon käsittelyn vaikeudet sekä tic-oireet ja Touretten oireyhtymä. Koulutusta oli mahdollista seurata paikan päällä tai etäyhteyksillä. Osa Elmeri-koulujen henkilöstöstä osallistuu koulutukseen myöhemmin tallenteiden kautta.

Koulutus oli osa Opetushallituksen rahoittamaa Elmeri-koulujen kehittämishanketta.