Mikä on Elmeri?

Elmerissä huomioidaan yksilön tarpeet

Elmeri-koulut ovat erityiskouluja, jotka tarjoavat opetusta lapsille ja nuorille, joilla on kehitysvammaisuutta, autismin kirjoa tai psykososiaalisen tuen tarvetta. 

Opetuksen järjestäjinä Elmeri-kouluissa ovat erityishuoltopiirit, sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymät tai kunnat. Kouluja on kymmenen. Ne sijaitsevat eri puolilla Suomea erityishuollon tai sosiaali- ja sairaanhoitopiirien palvelujen yhteydessä tai fyysisesti lähellä palveluja.