Elmeri-koulujen kehittämishanke 16.4.2021-31.12.2022 on käynnissä

Hankkeen toteuttajana toimii valtakunnallinen Elmeri-koulun verkosto. Elmeri-koulut ovat erityiskouluja, jotka tarjoavat opetusta lapsille ja nuorille, joilla on kehitysvammaisuutta, autismin kirjoa tai psykososiaalisen tuen tarvetta.

Elmeri-koulujen kehittämishanke on käynnissä. Hankkeen päätavoitteena on kehittää Elmeri-koulujen opetusta ja toimintakulttuuria sekä vahvistaa yhteistyötä ja verkostoitumista. Hankkeessa mukana ovat koulujen koko henkilöstö. Hankkeessa pyritään huomioimaan myös oppilaiden ja vanhempien toiveet ja osallisuus.

Hankkeen osatavoitteena on myös jakaa tietoa Elmeri-kouluista ja Elmeri-koulujen toiminnasta sekä vaativan erityisen tuen oppilaiden opetuksesta yhteistyökumppaneille sekä kaikille kiinnostuneille. Tämän osatavoitteen toteutuminen voi madaltaa kynnystä pyytää konsultaatioapua tai ehdottaa muuta yhteistyötä Elmeri-koulujen kanssa.

Kehittämishanke käynnistyi keväällä 2021 henkilöstökyselyllä, jossa selvitettiin henkilöstön kehittämistoiveita ja koulutustoiveita. Hankkeen keskeisiä toimia ovat olleet verkostoitumiset ammattiryhmittäin, valtakunnalliset Elmeri-päivät, yhteiset koulutukset sekä yhteisten verkkosivujen perustaminen.