Sateenkaaren koulun kuntayhtymä aloitti toimintansa vuoden 2023 alussa

Sote-uudistuksen lakien toimeenpano tapahtui 1.1.2023 alkaen. Sote-uudistuksesta päätettäessä Vaalijalan kuntayhtymä näki tärkeänä, että Sateenkaaren erityiskoulun ylläpito jatkuu kuntien yhteistoimintana sote-uudistuksen jälkeen.

Sateenkaaren erityiskoulun toiminnan jatkuminen turvattiin päätöksellä perustaa Sateenkaaren koulun kuntayhtymä. Kuntayhtymän perussopimus allekirjoitettiin 18.10.2022.  Siirtymistä uuteen kuntayhtymään valmisteltiin vuoden 2022 aikana.

Sateenkaaren koulun kuntayhtymässä on vuonna 2023 mukana yhteensä 9 kuntaa: Pieksämäki, Enonkoski, Mäntyharju, Joutsa, Konnevesi, Kangasniemi, Hankasalmi, Sulkava ja Juva.

Koulun toiminta jatkuu uudistuksesta huolimatta oppilaiden näkökulmasta täysin ennallaan. Henkilökunnan osalta on harjoiteltu uusia arjen käytänteitä, jotka ovat alkaneet sujua hyvin jo heti alkutaipaleelta.