Rajasalmen koulu

Nokia

Apulaisrehtori

Tiina Mäenpää

[email protected]

Yhteystiedot

Pitkäniementie 11, 33380 Pitkäniemi

Rajasalmen koulu sijaitsee Pyhäjärven rannalla Pitkäniemen alueella Nokialla, noin kymmenen kilometrin päässä Tampereen keskustasta. Koulu on Nokian kaupungin vaativan erityisen tuen oppilaiden peruskoulu.

Koulumme tarjoaa esi- ja perusopetusta Nokialaisille toiminta-alueittain opiskeleville tai muille vaativaa erityistä tukea tarvitseville oppilaille, samassa rakennuksessa sijaitsevien erikoissairaanhoidon kehitysvammaisten kuntoutusyksiköiden oppilaille sekä lähikuntien vaativaa erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Koulumme oppilailla on laaja-alaisia oppimisen vaikeuksia ja tyypillisiä oppilasryhmiä ovat: monitarpeiset-, autismin kirjon-, käyttäytymisellään oireilevat- ja psyykkisesti oireilevat kehitysvammaiset oppilaat.

Opetusta järjestetään toiminta-alueittain ja oppiaineittain, oppiaineet on yksilöllistetty.

Opetuksessamme tärkeitä asioita ovat yksilölliset ratkaisut, strukturointi, palkitseminen oppilaskohtaisen arvioinnin mukaisesti, oppilaiden osallisuus ja toiminnallinen opetus.

Koulussamme järjestetään Nokialaisille oppilaille kuntouttavaa iltapäivätoimintaa koulupäivinä.

Rajasalmen koulussa on 30 oppilaspaikkaa ja viisi erityisluokkaa. Koulussa työskentelee apulaisrehtori, viisi erityisluokanopettajaa ja 20-25 koulunkäynninohjaajaa.